ಹೆಡ್_ಬ್ಯಾನರ್1 (9)

ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್

https://www.machine-green.com/semiconductor/

ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉತ್ಪಾದನಾ ಮಾರ್ಗಗಳಿಗೆ ಯಾಂತ್ರೀಕೃತಗೊಂಡ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ತಂದಿದೆ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.ಅನೇಕ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಲಾಗಿದೆಯಾದರೂ, ಹೆಚ್ಚು ಸುಧಾರಿತ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಉತ್ಪಾದನಾ ಮಾರ್ಗಗಳು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಮಾನವರಹಿತ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳತ್ತ ಸಾಗುವ ದೃಷ್ಟಿ ಇನ್ನೂ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುವ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.